Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

GİRİŞ

İşbu gizlilik politikasının amacı, Hazal Lojistik tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.hazallojistik.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Hazal Lojistik ile paylaşılan veya Hazal Lojistik´in, veri sahibinin internet sitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

Veri sahibi işbu gizlilik politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Gizlilik politikasında belirtilen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, İnternet sitesinin kullanımını lütfen derhal sonlandırınız.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Adil Mah. Demokrasi Cad. No:25 Sultanbeyli / İstanbul adresinde yerleşik olan Hazal Lojistik

TEMEL PRENSİPLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz.

HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Hazal Lojistik tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:

* Ad Soyad
* Telefon
* E-Mail

Hazal Lojistik veri sahibinin internet sitesi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup internet sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri kabul edilmeyecek olup, bu verilere ilişkin yapılan işleme faaliyetleri işbu politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

TOPLANAN VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Hazal Lojistik tarafından kişisel verileriniz, İnternet sitesini kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya veri sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır. Hazal Lojistik kişisel verilerinizi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve / veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir.

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

Hazal Lojistik, internet sitesi’nde çerezleri (Cookie), internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak, veri sahipleri ile temas kurmak ve Veri Sahiplerinin İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır.İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, internet sitesini daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Hazal Lojistik, bu politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla, iştirakleriyle söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Hazal Lojistik uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz Hazal Lojistik tarafından bu politikada ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi olarak bu politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde Hazal Lojistik’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kişisel verilerinizin Hazal Lojistik tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, internet sitesinin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

BİLGİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ

İletişim formu verileri vb. güvenlik gerektiren bilgileri Secure Socket Layer ( SSL) adı verilen şifreleme teknolojisi ile korumaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

info@hazallojistik.com.tr
Adil Mah. Demokrasi Cad. No:25 Sultanbeyli / İstanbul

Uyarı : Web sitemizde yayınlanan fotoğraf ve tüm yazılar izin alınmadan kullanılamaz.
Bize Ulaşın